Haluaisitko Lohtukuuntelijaksi?

Lohtukuuntelijamme ovat kokemusasiantuntijoita, jotka noudattavat tehtäväänsä liittyviä sääntöjä, ohjeita ja sopimuksia. Työskentelymme lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullinen toiminta sekä kokemuspohjainen osaaminen. Lohtukuuntelija voi olla kokemusasiantuntija tai sinulla voi olla ammattitausta. Tärkeintä on kuitenkin omaksua Lohtukuuntelijalle ominaiset välittämisen säännöt ja ymmärtää toimintamme ydin. Olemme kokemusasiantuntijoita ja tarjoamme kuunteluapua ja tukea olemalla läsnä puheluissa.

 • Voit tehdä töitä paikkariippumattomasti maaseudun rauhassa tai kaupungin sykkeessä
 • Voi määritellä omat työaikasi ja yhdistää työnteon perheesi elämänrytmiin tai muutoin elämäntilanteeseesi sopivasti
 • Saat työpaikan ja työkaverit, jossa kaikki noudattavat välittämistä edistäviä työsääntöjä ja tapoja toimia yhdessä
 • Lohtulinja tulee tarjoamaan mielenkiintoisia uusia tehtävänkuvia toiminnan kasvaessa ja sinulla on mahdollisuus kasvaa yrityksemme mukana
 • Perehdytämme ja koulutamme Lohtukuuntelijat perehdytysohjelmamme mukaisesti
 • Ennen kaikkea olet mukana tekemässä tärkeää ja arvokasta työtä valtakunnallisesti

Uusi työ Lohtukuuntelija 

Sinun on helppoa ja turvallista aloittaa auttaminen. Lohtukuuntelijat ovat sopimussuhteisia ja toimivat omina yrittäjinä joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti konseptimme mukaisesti.  Lohtukuuntelijalta edellytetään omaa yritystä tai voit hyödyntää markkinoilla tarjolla olevia yrittäjyysalustoja.  Olemme suunnitelleet toiminnan niin, että sinun on helppo aloittaa työn tekeminen mahdollisimman nopeasti, kun olemme valinneet sinut Lohtulinjan kuuntelijaksi.

Konseptimme mukaisesti tarjoamme sinulle:

 • Starttipaketti, joka sisältää työssä tarvittavat työkalut ja ohjelmistot
 • Perehdytyksen ja koulutuksen
 • Mahdollisuuden täydennyskoulutuksiin
 • Skaalautuvuuden valinnaisiin muihin työtehtäviin
 • Yhteiset lohtutyösäännöt ja työkaverit
 • Ansaintamahdollisuudet, jotka ovat läpinäkyviä ja määräytyvät tehdyn työn mukaan

Odotamme sinulta

 • Henkilö noudattaa eettisiä- ja luottamuksellisia periaatteitamme
 • Omakohtainen kokemus on työntekijän tärkein työkalu
 • Henkilö sitoutuu tekemään säännöllistä itsearviointia ammattitaitonsa vahvuuksista ja heikkouksista
 • Henkilö sitoutuu järjestettäviin koulutuksiin ja kehittää tietoisesti vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiuksiaan.
 • Henkilö noudattaa yrittäjyydessä eettisesti kestävää toimintatapaa ja huolehtivat toimintaan liittyvistä oikeudellisista, taloudellisista ja sosiaalisista vastuista ja lakisääteisistä velvoitteista
 • Arvostavaa ja kunnioittavaa työyhteisöllistä otetta

Ymmärrämme, että jokaisella ihmisellä on lähtökohdastaan ja asemastaan riippumatta yhtäläinen ja ainutkertainen ihmisarvo. Kunnioitamme asiakkaan yksityisyyttä, elämänkatsomusta, elämänarvoja ja noudatamme luottamuksellisuutta työssä. Lohtukuuntelijoitamme sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sykkivätkö sydämemme samaan tahtiin?

Noudatamme erityistä huolellisuutta ja vastuullisuutta Lohtukuuntelijoidemme valinnassa. Velvollisuutemme on arvioida parhaan kykymme mukaan tehtävään soveltuvat ihmiset ja henkilön tulee olla riittävän vakaa voidakseen hoitaa työnsä vastuullisesti. Valinnassa huomioimme, että henkilöllä on riittävä etäisyys omaan kokemukseensa ja hänen kyvykkyyttä tarkastella omaa kokemusta laajemmasta näkökulmasta.

Kuuntelijoillamme on oikeus yksityisyyteen ja henkilökohtaiseen tietosuojaan. Lohtulinjalla huolehdimme  Lohtukuuntelijoiden yksityisyyden suojaamisesta.

Nyt haluamme kuulla sinusta lisää. Mikäli tunnet sydämenpaloa arvokasta työtä kohtaan, lähetä meille cv ja pienimuotoinen oma kokemustarinasi oheisella lomakkeella.

  Halataan kun tavataan
  Valikko